Disclaimer Pensioendokter

Voor de volledigheid publiceren we hier een disclaimer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en in ons programma aanbieden.

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van Pensioendokter.nl, landingspagina's en Social Media kanalen zoals Instagram, Facebook, TikTok, en binnen de trainingen/programma's/coachingsessies/bijeenkomsten en events van Pensioendokter.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te verspreiden op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenst verspreiding zal juridische gevolgen hebben. Het is wél toegestaan korte tekstfragmenten te citeren met bronvermelding. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Pensioendokter is het niet toegestaan, foto’s, afbeeldingen, illustraties, tekst of andere materialen op deze website te hergebruiken. 

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het mogelijk dat deze onvolledig of niet (meer) juist is. Onze website en  programma is bedoeld om je te helpen jouw maximale potentieel te bereiken en een positief verschil te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schade door gebruik van informatie op deze website of in ons programma. Wij geven geen beleggingsadvies en bemiddelen niet in financiële producten. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen. Wij geloven niet in programma's die beloven dat je in korte tijd rijk, succesvol zult zijn. Dit bereik je alleen door hard en slim te werken, kennis te vergaren, en een strategisch plan te hebben. Elke handeling die je doet naar aanleiding van de inhoud van deze website of ons programma is je eigen verantwoordelijkheid. Het maken van beslissingen op basis van de inhoud van deze website en ons programma gebeurt vrijwillig. Wij adviseren je specialisten te raadplegen voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Pensioendokter kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. 

Voor de genoemde prijzen op onze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de vermeende prijzen. Fouten die daarbij onverwijld ontstaan en herkenbaar zijn als typefouten, vormen nooit een aanleiding om een afspraak/contract/overeenkomst met Pensioendokter te mogen claimen of te veronderstelleen.

Investeren c.q. beleggen brengt risico’s met zich mee. Beleg daarom nooit met geld dat u niet kunt missen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Verwijzingen en hyperlinks naar externe websites zijn bedoeld als informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade opgelopen door het gebruik van deze externe websites. Hoewel de informatie van externe websites met de groots mogelijke zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of niet (meer) juist is.

Pensioendokter is volledig transparant, 100% onafhankelijk en heeft geen samenwerkingen met banken of andere aanbieders. We hebben geen enkel belang bij waar jij je geld belegt of in investeert. Je doet dit volledig in eigen beheer. Wij geloven niet in “Get-Rich-Quick” methodes, ons programma is ontworpen om zo efficiënt mogelijk, fiscaal slim een goed (vervroegd) pensioen op te bouwen. 

Pensioendokter geeft geen advies. Natuurlijk gaan we sparren, bekijken we jouw persoonlijke situatie, geef ik hints en leg ik uit hoe dingen werken en anders kunnen. Maar uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk voor jouw geld. En dat ben JIJ! Pensioendokter neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid.

Wij helpen jou door onze beste strategieën te delen!

Opgesteld op: 31 januari 2023, Uden